Ние сме Християни - Адвентисти от седмия ден, които вярват в сътворението на земята и живота на нея от любящия Бог, който изпрати единородния си Син, за да ни спаси и изкупи от греха. Божията любяща благодат ни привлича в едно живото-променящо взимоотношение чрез Святия Дух, Който ни подготвя да се срещнем с Бога при второто пришествие на Исус Христос. Ние вярваме, че Бог вдъхновява хора да изявяват авторитетни послания основани на Библията, които да предизвикват промяна, и да вдъхват надежда на Божия народ.

Няма значение дали сте част от друга църква или не, но ако имате въпроси относно Бог, Библията, Бъдещето, или как успешно да решите проблемите в живота си, бихме искали да ви кажем, че тези въпроси,  вълнуват и нас. Ние вярваме, че е добър пътя, в който хората се срещат заедно, за да общуват и да се окуражават взаимно в тяхното ходене с Бог. Ела, стани част от нашето пътуване, нека се наслаждаваме заедно в това изпълнено с невероятни преживявания пътешествие .


Нашето Кредо


Ние, Християните адвентисти, приемаме Библията като единствена и вседостатъчна основа за нашата вяра и претендираме, че нашите фундаментални вярвания произхождат от нея. Ние бихме искали да бъдем разглеждани и разпознати като народ на Свещенното Писание. Християните адвентисти обичат Библията. Всяка събота повече от 20 милиона адвентисти по цял свят се събират в своите църкви да изучават Библията, за да опознаят Бога повече и да го направят по-добре познат на света. Повече информация за нашите вярвания и доктрини можете да откриете тук - 
http://bgbible.sdabg.net/ucheniya/n-1.htm

Защо точно събота.


Всемогъщия Създател Бог, след шесте дни на Сътворението, си почина на седмия ден и институционализира и установи седмия ден, събота, като мемориал на сътворението. Четвъртата заповед от непроменимия Божи закон изисква съблюдаването на седмия ден, събота, като ден на почивка, поклонение, и служение в хармония с ученията и практиката на Исус Христос, Господарят на съботата. Съботата е ден на изпълнено с наслаждение взаимоотношение с Бог и нашите ближни. Съботата е символ на изкуплението в Исус Христос, знак за нашето освещение, белег за нашата преданост и предвкусване на настъпващото Божие царство. Съботата е Божия непрестанен знак на вечния завет между Бога и неговия изкупен Народ. Радостното съблюдаване на това свято време от петък залез слънце до събота залез слънце е празнуване и въздигане на Божията творческа и изкупителна мощ. (Битие. 2:1-3; Изход. 20:8-11; Лука 4:16; Исая. 56:5,6; 58:13,14; Maтей. 12:1-12; Изход. 31:13-17; Езекил. 20:12,20; Второзаконие. 5:12-15; Евреи. 4:1-11; Левит. 23:32; Марк 1:32.)